Body Harmony - en inkännande metod

Body Harmony - en inkännande metod

BodyHarmony är en metod för att upptäcka att varje kropp talar sitt eget språk och har sin egen väg till läkning. Inom BodyHarmony lär man sig läsa kroppens språk och arbetar praktiskt med fysisk beröring. Genom en lyhörd beröring fördjupar man kontakten med kroppen. Vi blir då medvetna om minnen eller förmågor som vi på ett eller annat vis stoppat undan någonstans i kroppen och glömt bort. Vi kommer i kontakt med ursprunget till inlärda beteenden och kan därigenom välja hur vi vill förändras. BodyHarmony använder kroppens intelligens, vilket gör att förändringen och läkningen sker med lätthet.

BodyHarmony har utvecklats av Don McFarland efter många års studier och erfarenheter av olika kroppsterapier. Don är bland annat Dr of Chiropractic och har studerat idrottsmedicin hos Dr Leroy Perry Jr. och Cranio Sacralterapi hos John Upledger. Han har även studerat för Ida Rolf, Fritz Pearls, Marion Rosen med flera. Eva Willenheimer har varit Dons elev sedan 1991.