Meditation, taiji och quigong - för ditt välmående

Spira av Liv

Meditation, taiji och qigong är tre kraftfulla tekniker från Kina och Österlandet. Dessa tekniker har i tusentals år använts för att minska stressymtom, för att känna sig stark och mjuk i kroppen och för att öka sin mentala koncentrationsförmåga. Meditationstekniker hjälper oss att bli närvarande i nuet och att lära känna oss själva från insidan. Meditationen utförs ofta stillasittande, med en rak avspänd rygg som öppnar vägen in till våra inre sinnen. Meditationen ingår också i de långsamma mjuka rörelserna som kännetecknar qigong. Hela kroppen och sinnet tränas till en avspänd vakenhet.

Taiji är ursprungligen en kampkonst från Kina som blland annat utvecklats ur qigong. De vackra långsamma rörelserna är mer komplexa än i qigong och är stiliserade självförsvarsrörelser. I taiji ingår självförsvarsträning, pushhands, ett mjukt sätt att undvika yttre attacker.

Att utöva qigong är en väg till att hitta lugn, ro och kraft inombords och till att bli helt närvarande i det man gör. Övningarna gör att vi ökar kontakten med vår egen kropp och att bättre utnyttja vår kraft och mentala kapacitet. Qigong kan man träna var som helst och kräver ingen speciell utrustning. Redan som nybörjare känner man av resultatet av att träna Qigong. De genomtänkta kinesiska rörelserna hjälper oss att slappna av, hitta en god hållning och en njutbar andning. Våra leder mjukas upp och både kroppen och sinnet kommer i balans.